Singing in Alsunga

 DSC00615
 DSC00612  DSC00600  DSC00597
 DSC00592
 DSC00594
 DSC00591
 DSC00593  DSC00596
 DSC00595
 DSC00439  DSC00429  
 DSC00431

Alsunga Letland – 2015 – Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

In Alsunga maakten we nog veel meer mee dan alleen spontane verkleedpartijtjes. Nadat de vrouwen van Suitu Rija, het plaatselijke textielwinkeltje cq creatief centrum, ons hadden toegezongen om te bedanken voor onze komst en cadeautjes, bedachten ze opeens dat we ook nog konden aanschuiven in de kroeg waar ze traditionele liederen zouden gaan zingen. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen, dus óp naar de lokale kroeg! En ja hoor, daar kwamen ze aan, vier traditioneel geklede dames, waarvan één van wel 83 jaar. Met een dijk van een stem, gewéldig! Maar mijn aandacht ging in eerste instantie uit naar de prachtige kousen en kralenpolswarmers.

Alsunga is een katholiek dorpje in een luthers gebied. En dat zie je in het breiwerk. Het katholieke geloof staat meer uitbundigheid in kleur toe, dus de sokken, wanten en handschoenen zijn bedekt met vrolijke bloemen en andere motieven. Geel, oranje, blauw, groen, het kán niet op! Er worden minstens vier kleuren per kous gebruikt.

Maar goed, Mieke en ik gingen dus gezellig met onze vertaler Juris de kroeg in en hebben genoten van het prachtige gezang. Het deed me denken aan de maaltijd die ik een paar jaar geleden had in Setomaa in Estland. Ook toen een groepje vrouwen in traditionele kleding, die met plezier de gasten vermaakten met hun regilaul gezang. Wat heb ik toch ongelooflijk bijzondere dingen meegemaakt!

In Alsunga we experienced a lot more than just spontaneous dressing up. After the women of Suitu Rija, the local textile shop / creative center, we were serenaded to thank us for our visit and presents, they suddenly thought we still could go to the pub where they were going to sing traditional songs. An idea we liked a lot, so off we went to the local pub. And yes, there they arrived, four traditionally clad ladies, one of them 83 years. With a great voice, wonderful! But my attention was primarily focused on the gorgeous stockings and beaded wrist warmers.

Alsunga is a Catholic village in a Lutheran area. You can see that in the knitting. The Catholic faith tolerates more exuberance to colors, so the socks, mittens and gloves are covered with cheerful flowers and other motifs. Yellow, orange, blue, green, such bright colours! At least four colours are used per stocking.

Anyway, so Mieke and I went to the pub with our translator Juris and enjoyed the beautiful singing. It reminded me of the meal I had a few years ago in Setomaa in Estonia. There too was a group of women in traditional dresses, who with pleasure entertained the guests with their regilaul singing. I have experienced so many incredibly special things! 

 DSC_3396
 DSC_3292  DSC_3409
 DSC_3321  DSC_3312  DSC_3298
Setomaa Estonia 2012 – Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Leave a Reply