Jans & Ingeborn (& Lennie…..)

Jans & Inge (& Lennie......)

Verleden jaar deelden ze al een kamer en voor de tweede Estland-reis wilden Jans en Ingeborn dat beslist weer. Want ze hadden heel wat bij te kletsen en Jans is nogal breedsprakig en dan is zo’n week zo om. Wij vonden dat allemaal heerlijk, want Jans is een scheet, maar ze heeft nog wel eens wat. Ze is gewoon erg bewerkelijk, ook al beweert ze zelf van niet. Vooral het door de douane loodsen van Jans valt niet mee. Ingeborn had haar tijdens het pakken horen zeggen dat ze haar (omvangrijke) beautycase in haar koffer had gedaan, dus ze dacht dat Jans vloeistofvrij het land uit kon. Maar nee, de paraplu die Jans overdwars het scanhokje in stuurde, blokkeerde het hele systeem, maar kon niet voorkomen dat ze liters schoonheidsmelkjes uit haar handbagage moest lozen.

Last year they shared a room and for the second trip to Estonia Jans and Ingeborn definitely wanted to do that again. It takes a lo of time to chat about everything that happened last year and as Jans is a woman who needs a lot of words to get her point across a week is not that much. We loved that idea, because Jans is adorable, but also a hand full. She just needs lots of attention, even though she herself says she is easy. Especially getting Jans through customs on the airport is not easy at all. Ingeborn heard her say that she put her (gigantic) beautycase in her suitcase, so she thought Jans was able to leave the country fluidless. But no, the embrella that Jans  send vertically into the scanning equipment blocked the whole system, but could not prevent that she had to get rid of liters beauty milk from her hand luggage.  

 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)
 
 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)
 
 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie......)
 
 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)
 
 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)
 
 Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)  Jans & Inge (& Lennie.....)
 
 Jans & Inge (& Lennie......)  Jans & Inge (& Lennie......)  Jans & Inge (& Lennie......)
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Wat zullen ze ervan hebben gedacht bij de receptie van ons hotel…… Van die grote groep luidruchtige Dutch Knitters wilden er slechts twee samen in één kamer. Zeekanoër Inge en apple shaped Jans. Je zou er haast iets van gaan denken. En dan krijg je van Inge dan ook nog de bedfoto’s toegemaild. Stel je er niet te veel van voor, de foto’s van hun Estlandse aankopen op bed dus. En van Jans’ onhandig te vervoeren fotopaneel met Ella’s kousenvoeten, dat iedereen behalve zijzelf heeft gedragen. Zo breit ze ook haar shawltje van rode cashmere en KidSilk Haze. Zachtjes zingend zit ze naast je te breien, maar bij de eerste gevallen steek krijg je haar breiwerk direct in je handen gedrukt.

What would the receptionists of our hotel have taught? Of this big and loud group of Dutch Knitters only two want to share a room together. Ingeborn who love sea kano sports and apple shaped Jans. Is there love in the air? And then Inge sends me their bed photos. Don’t think too much of that, it are just the photos of their Estonian purchases spread on the bed.  And of Jans’s difficult to carry along with you photo panel with Ella’s feet with stockings. Everyone in the group carried this object, except for Jans. This is also the way she knits her shawl of red cashmere and KidSilk Haze. Softly singing she sits next to you knitting, but as soon as she drops the first stitch you are the one that continues knitting.

Op Kihnu was Inge het even zat, dus trok Jans tijdelijk bij Lennie in. Len deed haar best, maar was blij dat na Kihnu Inge Jans weer terug nam. Want hoe onwaarschijnlijk de combi ook is, ze kunnen elkaar toch niet missen tijdens hun Estlandse reisjes.

On Kihnu Inge had enough of Jans, so Jans temporarily shared a room with Lennie. Len did all she could, but was happy that after Kihnu Inge took Jans under her wings again. However unlikely the combination of these two is, they can’t do without each other on their Estonian trips.

Bedfoto’s van de andere reisgenoten volgen nog…..
Bed photos of the other participants will follow……

One Response to “Jans & Ingeborn (& Lennie…..)”

  1. Monika Says:

    One just fells in love with Jans. Se is so much fun and she really completes the group 🙂 I love how she loves the knitted stuff we saw and I would kill to see her red scarf finiched. That promises to be very nice when done.

Leave a Reply